ข่าวหนังใหม่ แนะนำหนังใหม่ หนังฮิตติดกระแส
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง The Life of Buddha (2007) พระพุทธเจ้า

วันนี้เราจะมาแนะนำสารคดีสุดยิ่งใหญ่ที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับเรื่อง The Life of Buddha (2007) พระพุทธเจ้า เป็นผลงานการกำกับของ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง The Life of Buddha (2007) พระพุทธเจ้า

พากย์เสียงโดย

  • ศรุต วิจิตรานนท์ พากย์เสียง เจ้าชายสิทธัตถะ
  • ภัทรา ทิวานนท์ พากย์เสียง พระนางพิมพา
  • คมกฤษ ตรีวิมล พากย์เสียง พระเทวทัต
  • ปานระพี รพิพันธุ์ พากย์เสียง พระนางปชาบดี
  • แทนคุณ จิตต์อิสระ พากย์เสียง พระอานนท์
  • ชาญชัย กายสิทธิ์ พากย์เสียง พระโมคคัลลานะ
  • อนุชิต สพันธุ์พงษ์ พากย์เสียง พระสารีบุตร
  • ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พากย์เสียง พระแม่ธรณี
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง The Life of Buddha (2007) พระพุทธเจ้า

The Life of Buddha เรื่องราว ย้อนหลังไปกว่า 2,500 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ สวนลุมพินี โหรได้ทำนายว่าถ้าเจ้าชายไม่ได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นบิดาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระราชกุมารผันความสนพระทัยไปออกผนวช แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าชายก็ได้พบความจริงว่ามนุษย์นั้นจะอย่างไรก็ไม่พ้นความทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงตัดสินใจช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกขเวทนานี้ โดยหนีออกจากพระราชวังไปออกผนวช เจ้าชายสิทธัตถะต้องพบกับอุปสรรค ต้องทดลองทรมานตนหลายรูปแบบ ต้องพบกับมารที่มาผจญกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อพบกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ ในการช่วยเหลือมนุษย์โลกให้พ้นทุกข์

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง The Life of Buddha (2007) พระพุทธเจ้า